رئیس دانشکده
نام: 
عباس ارجمندفر

رشته تحصیلی: ریاضی محض

مقطع تحصیلی: دکترا 

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی:


تلفن:
 55229321         داخلی: 2420

زمان ملاقات حضوری با دانشجویان گرامی 
روزهای شنبه، یکشنبه و سه شنبه ساعت 9 الی 18