معرفی گروه مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی-مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

تاریخچه

گروه علوم تربیتی با گرایش مدیریت و برنامهریزی آموشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) - شهرری از مهرماه 1384 با پذیرش دانشجو فعالیت خود را رسماً آغاز نمود. تربیت مدیرانی متعهد و کاردان و بر آورده کردن نیازهای آموزشی سازمانها و نهادها بویژه وزارت آموزش و پرورش مبتنی بر ارزشهای اسلامی و اصول مدیریت صحیح از جمله اهداف اساسی تأسیس این رشته بوده است. در حال حاضر این گروه با 7 عضو هیات علمی و بیش از 200 دانشجو به فعالیت خود ادامه میدهد.

معرفی رشته علوم تربیتی-مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

صاحبنظران عصر حاضر را عصر مدیریت و رهبری نام نهاده و موفقیت نهادها و سازمان‌ها تا حد زیادی به کارآئی و اثربخشی مدیران بستگی دارد. مدیریت آموزشی نیز به دلیل ارتباط مستقیم با انسان از پیچیده‌ترین نوع مدیریت‌ها است.

دانشجویان رشته علوم تربیتی (گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی) باکسب آموزش‌های لازم در زمینه برنامه‌ریزی، اصول و روش‌های مدیریت و اطلاع از دانش‌های بنیادین آموزشی و تربیتی و کسب مهارت‌های انسانی، ادراکی و فنی توانمندی لازم را نخست برای زندگی موفقیت‌آمیز خود کسب نموده و به تدریج صلاحیت ساماندهی امور آموزشی و هدایت استعدادهای فرزندان خویش، دانش‌آموزان و آینده‌سازان کشور را دارا خواهند شد.

کسب تخصص لازم، آموزش‌های مداوم و تمرین و ممارست به همراه کار عملی توان تصمیم‌گیری، نظارت و ارزش‌یابی، ایجاد انگیزش در سازمان، خودگردانی و مدیریت کیفیت جامع و در نهایت بهره‌وری و مدیریت زمان دستاورد تحصیل در رشته مدیریت آموزشی است.

بنابراین مدیریت آموزشی فرایندی اجتماعی است که مدیر دانش‌آموخته آن با بکارگیری مهارت‌های علمی و هنری که نیروهای انسانی و مادی را ساماندهی و هماهنگ نموده و با فراهم آوردن زمینه‌ها، انگیزش و رشد فردی و گروهی، معلمان دانشجویان و دانش‌آموزان را به هدف‌های تعلیم و تربیت رهنمون می‌سازد بدین لحاظ به وظایف سنگین دانشجوی رشته مدیریت واقف خواهیم شد.

مدیریت آموزشی اولین بار در سال 1346 در دانشگاه تربیت معلم تهران تأسیس گردیده، قبل از آن در دانشسرای عالی در مراکز وابسته به آموزش و پرورش به صورت واحدهای پراکنده یا کارگاه آموزشی به مدیران آموزش داده می‌شد. پس از انقلاب اسلامی رشته علوم تربیتی در گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی توسط کمیته علوم تربیتی شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم طراحی و بازسازی گردید. دکترای این رشته در دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس و واحد علوم تحقیقات دایر گردید. کارشناسی ارشد این رشته در بسیاری از دانشگاه‌های دولتی و واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی نیز دایر است.

این رشته به پرورش متخصصانی می‌پردازد که با آشنایی و اطلاعاتی که از مسائل آموزشی و پرورشی و دوره‌های تحصیلی بدست می‌آورند توانایی مدیریت در مراکز علمی، آموزشی فرهنگی و اداری را کسب نموده و در زمینه‌های تربیتی، روان‌شناسی و تدریس به عنوان صاحب‌نظر و متخصص فعالیت خواهند نمود. عهده‌دار شدن مسئولیت هدایت مدارس، مهدهای کودک و مراکز آموزشی و فرهنگی، طراحی، ساماندهی و اجرای برنامه‌های آموزشی و درسی و نظارت بر آن، انجام مشاوره‌های شغلی، تحصیلی و روانی از دیگر ویژگی‌های فارغ‌التحصیلان رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی است.