اعضای هیات علمی

 

اعضای هیات علمی تمام وقت گروه علوم تربیتی

ردیف

نام اعضا

مرتبه علمی

رشته/گرایش

پست الکترونیک

۱

حسینعلی جاهد

استادیار

مدیریت و آموزش عالی

 

Hossein.jahed@gmail.com

 

۲

نسرین قنبری

استادیار

برنامه ریزی درسی

 

ghanbaridr@gmail.com

 

۳

داریوش مطلبی

استادیار

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

dariushmatlabi@yahoo.com

 

۴

رضا گودرزی

مربی

آموزش ابتدایی

 

Rezagoodarzi55@yahoo.com

 

۵

معصومه عرفانی

استادیار

مدیریت آموزشی

 

afsaneerfani@gmail.com

 

۶

حسین احمدی

استادیار

فلسفه آموزش و پرورش

 

Ahmadi77b@yahoo.com

 

۷

لیلا صفایی فخری

استادیار

مدیریت آموزشی

 

Leila.safaee@gmail.com

 

۸

داود عبدالهی

مربی

برنامه ریزی آموزشی

 

Abdollahi_d46@yahoo.com

 

۹

مهرداد ناظری

مربی

جامعه شناسی

 

Mehrdad_nazery@yahoo.com